náš život

náš život

menu

úvodní stránka
základní informace
historie
jak žijeme
archiv zpráv
naše tvorba
sponzoři, poděkování
Krok do života
úřední e-deska
povinně zveřejňované informace a další dokumenty
GDPR
fotogalerie
důležité odkazy
napište nám
autor stránek

Nadace Terezy Maxové

Nadační fond Veroniky Kašákové

Alza

náš Facebook

 
 

Krok do života


Projekt krok do života končí

V květnu 2012 se konala závěrečná konference projektu Krok do života 1. My všichni, kteří jsme dva roky trvající projekt absolvovali, jsme obdrželi osvědčení o účasti v projektu. Zároveň jsme měli možnost shlédnout na závěrečné konferenci DVD, které bylo v průběhu projektu natočeno ve všech dětských domovech Plzeňského kraje. Jako odměnu jsme kromě sposuty zážitků z projektu dostali také všichni moc pěkné batohy s logem Evropské unie a ESF. 
Věříme, že dovednosti, které jsme v projektu získali, brzy uplatníme v samostatném životě. 
Níže si můžete prohlédnout fotografie z konference.-----------------------------------------------------------------------------

Projekt se blíží ke svému konci

Naše dvouleté působení v projektu Krok do života I. se nezadržitelně blíží ke svému konci. K 31. 5. 2012 bude projekt ukončen. V květnu nás čeká ještě několik akcí včetně závěrečné konference, kterou bude završena naše dvouletá práce.
V dubnu jsme ještě stihli v rámci projektu probrat téma sebepojetí, kybergrooming a problematiku pohlavně přenosných chorob. Shlédli jsme k uvedeným tématům také filmy, které s touto problematikou souvisí. Kromě toho jsme samozřejmě dále pracovali na sebezdokonalování ve věcech jednání na úřadech, shánění vhodného zaměstnání a bydlení, a v dalších dovednostech, které určitě budeme potřebovat po opuštění dětského domova. 
Činnosti, které jsme v rámci projektu absolvovali, nás sice ne vždy bavily, ale určitě v budoucnu oceníme, že jsme se tyto důležité věci mohli v domově naučit. 

-----------------------------------------------------------------------------

Pokračování projektu Krok do života I.

V únoru a březnu jsme absolvovali v rámci projektu Krok do života I. několik přednášek na různá témata. Například jsme měli možnost blíže se seznámit s problematikou poruch příjmu potravy a také vyslechnout přednášku o partnerských vztazích a sexualitě. Tyto dvě přednášky proběhly přímo v našem domově a připravila je pro nás sl. Andrea Suchardová z pedagogicko – psychologické poradny. Níže si můžete prohlédnout fotky z přednášky na téma poruchy příjmu potravy.
Dále jsme měli možnost v průběhu března navštívit Krajský úřad Plzeňského kraje, který je realizátorem celého projektu. Zde jsme měli možnost vyslechnout přednášku Bc. Beránka z Městské policie v Plzni. Téma bylo velmi zajímavé a aktuální – finanční gramotnost. Dozvěděli jsme se celou řadu informací o půjčkách, nakládání s finančními prostředky i o možných důsledcích nesprávného rozhodování. Přednáška byla pro většinu z nás přínosem a věříme, že i díky ní budeme mít hospodaření s vlastními financemi po opuštění dětského domova plně pod kontrolou. 
Vzhledem k tomu, že projekt se blíží do svého konce (realizace bude probíhat do 31. 5. 2012), jednalo se o jednu ze závěrečných akcí. Po přednášce jsme mohli všichni společně jít na večeři do jedné z plzeňských restaurací.

-----------------------------------------------------------------------------

Druhé soustředění na Šumavě

V říjnu se zúčastnilo sedm z nás dalšího soustředění v Zelené Lhotě v rámci projektu „Krok do života 1“. 
Třídenní pobyt se velmi vydařil, a kromě toho, že jsme se seznámili s dětmi z dalších dětských domovů Plzeňského kraje, naučili jsme se řadu nových dovedností a získali nové informace z nejrůznějších oblastí. 
Například jsme si zkusili, jak správně provést masáž srdce a další základy první pomoci. Dále jsme vyslechli přednášku p. Beránka z Městské policie v Plzni. A kromě toho jsme také hráli nejrůznější hry, lezli na lanech a plnili další zadané úkoly. Navíc jsme si zkusili, jak vypadá například přijímací pohovor do zaměstnání. Pobyt v Hotelu Zach se nám moc líbil a těšíme se na další aktivity v rámci projektu. 

Pracovní soustředění klientů projektu

V rámci projektu Krok do života 1 se Aneta, Angelika a Vašek zúčastnili v červnu pracovního soustřední klientů v Nýrsku, kde se naučili celou řadu důležitých dovedností. Například vyslechli přednášku Bc. Beránka z Městské policie v Plzni, dozvěděli se užitečné informace o poskytování první pomoci a také si zkusili například lezení na lanech. Celý pětidenní pobyt se jim líbil a odnesli si z něho řadu užitečných informací, které se jim v životě budou jistě hodit. 
Na fotografie ze soustředění se můžete podívat zde

Návštěva hasičů v Tachově a zlepšování finanční gramotnosti

Projekt Krok do života je v našem domově i nadále úspěšně realizován a společně s naší komunitní pracovnicí Evou Macákovou a tetou Lenkou jsme navštívili začátkem dubna novou hasičskou zbrojnici v Tachově. Byla to zajímavá exkurze a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Věděli jsme, že hasiči musí vyjet k nahlášené nehodě nebo požáru do 2 minut od jeho nahlášení? My už to víme. Také jsme si prohlédli všechna auta, která mají hasiči v Tachově k dispozici a mohli jsme se ochotných pracovníků hasičského záchranného sboru zeptat na vše, co nás zajímalo. Moc děkujeme za možnost této prohlídky všem pracovníkům HZS Tachov. 
Kromě toho jsme jedno odpoledne strávili praktickými cvičeními pro zlepšení naší finanční gramotnosti. Víme, že hodně lidí má v dnešní době finanční problémy, proto se chceme naučit co nejlépe zacházet s penězi, abychom podobným problémům předešli. 
Podařilo se také zajistit nepravidelnou brigádu pro několik z nás, takže budeme mít možnost učit se hospodařit s penězi, které si sami vyděláme. Dvě děvčata byla na přijímacích pohovorech na pravidelné víkendové brigády, ale bohužel zatím se nepodařilo takovou brigádu zajistit. 
Kromě toho všeho také využíváme byt, který nám dalo k dispozici město Planá. Bydlí zde vždy jeden z nás nejstarších a učí se tady samostatnosti se vším všudy. Přitom bojujeme se situacemi, které by se nám v domově nemohly stát – například musíme hlídat, abychom nezaspali do školy, musíme se sami učit a nikdo nám to nepřipomíná. Také si vše sami nakupujeme a vaříme, musíme hlídat spotřebu vody a elektřiny a vůbec se prostě učíme dělat vše bez pomoci tet z dětského domova.
V rámci projektu se prostě učíme nejrůznější věci, podle aktuálních potřeb každého z nás. Někdo potřebuje pomoci s podáním přihlášky na kurs řidičského oprávnění, někdo zrovna ztratil peněženku s doklady a učí se jak a kde požádat o vydání nových…. Prostě je toho spousta, co se musíme pro život naučit. 
Duben bude rozhodujícím měsícem pro nás, kteří se letos hlásíme na střední školy. Držte nám palce, ať se všichni dostaneme na školy, na které chceme!

Přednáška na policii a film o šikaně

V průběhu února jsme v rámci projektu „Krok do života“ absolvovali přednášku Policie ČR na Okresním ředitelství Policie ČR v Tachově. Měli jsme možnost zeptat se na cokoliv, co nás z policejní problematiky zajímá. 
Také jsme v únoru shlédli krátký film o šikaně s názvem „Mezi stěnami“, ve kterém jsme mohli vidět velmi reálné záběry ze života v jedné třídě základní školy. K nám do domova přivezla na ukázku mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR v Tachově. A natolik se nám líbil, že jsme si v rámci projektu objednali jedno DVD do domova, abychom jej mohli pustit i v budoucnu dalším dětem, které k nám přijdou. Po shlédnutí filmu proběhla diskuse o tématu šikana, kdy jsme hodnotili role jednotlivých hrdinů a rozebírali jejich správné a nesprávné chování v dané situaci.
V červnu by mělo v rámci projektu proběhnout několikadenní setkání klientů projektu, na které se už teď těšíme! 

Čeká nás přednáška na policii v Tachově

Po úspěšné návštěvě úřadu práce v Tachově a po účasti na dnech otevřených dveří na různých školách máme my všichni, kteří jsme letos posledním rokem na základní škole již vybráno, na jaké střední školy si podáme přihlášky. 
V blízkých dnech nás čeká přednáška na Okresním ředitelství Policie ČR v Tachově, kterou nám domluvila naše komunitní pracovnice paní Macáková. Určitě se dozvíme spoustu informací, které v budoucnu využijeme. 
Kromě těchto společných akcí se dále učíme v rámci projektu spoustu dalších věcí, které se nám budou po opuštění dětského domova hodit. Například se učíme vyplňovat složenky, někteří z nás navštívili banku a založili si vlastní účet, někteří se zase naučili jak postupovat při ztrátě občanského průkazu. Podařilo se také úspěšně uzavřít a následně hned zrušit jednu smlouvu na paušální služby u jednoho z telefonních operátorů, kterou bychom jen těžko mohli dodržet, když nemáme ještě pravidelné příjmy. Prostě trénujeme ve spolupráci s pracovníky projektu vše, co budeme muset později zvládnout sami….

-----------------------------------------------------------------------------

Pokračování projektu „Krok do života“

Jak jsme již v minulosti psali, také náš domov je zapojen do projektu Krok do života 1. V rámci tohoto projektu spolupracuje kromě našich známých tet a strejdů s naším domovem také komunitní pracovnice Eva Macáková, která pomáhá tetám s přípravou nejstarších dětí na budoucí samostatný život. 
V rámci projektu navštívíme ještě v letošním úřad práce, kde se pokusíme ve spolupráci s pracovníky úřadu vybrat pro naše „deváťáky“ vhodné učební obory, popř. střední školy. 
Také plánujeme naši budoucnost, hodně mluvíme v rámci projektu o bydlení, budoucí práci, plánujeme spoření a učíme se hospodařit s penězi….
Trvání projektu je plánováno na dva roky, a tak se těšíme, co vše nového nám ještě projekt přinese. 

-----------------------------------------------------------------------------

Krok do života

Krok do života - takový je název projektu, který je pokračováním pilotního projektu Šance pro budoucnost, který byl realizován v Plzeňském kraji v letech 2006 - 2008. Realizátorem projektu je opět Krajský úřad Plzeňského kraje a partnery projektu jsou všechny dětské domovy v našem regionu. 
Od 1. 6. 2010 tedy všechny dětské domovy v Plzeňském kraji navázaly na předchozí projekt „Sance pro budoucnost“ a pokračujeme v aktivní pomoci dětem před odchodem z dětského domova a následně i po jeho opuštění. Projekt bude probíhat v následujících dvou letech a věříme, že pro děti odcházející z dětských domovů bude velkou pomocí při jejich vstupu do samostatného života. 
Další informace o projektu budeme přinášet v průběhu jeho realizace. 


-----------------------------------------------------------------------------

Závěr projektu

Březen 2008 byl posledním měsícem, kdy byl realizován projekt „Šance pro budoucnost“. 
Hned na začátku března jsme navštívili v rámci projektu naše okresní město Tachov, kde jsme se setkali s našimi vrstevníky z DD Tachov. Kromě procházky Tachovem jsme měli možnost změřit své síly v bowlingu s „tachováky“. Někteří z nás hráli tuto hru poprvé, ale vůbec nám to nevadilo a výborně jsme se bavili. 
O velikonočních prázdninách jsme my nejstarší vyrazili v rámci projektu na celodenní výlet do Prahy. Cestovali jsme vlakem a po Praze jsme se pohybovali městskou hromadnou dopravou (někteří z nás jeli metrem poprvé). Kromě zážitků z metra jsme měli možnost navštívit také Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, kde nás provedl a seznámil s prací poslance pan poslanec Ing. Václav Votava, kterému za to patří naše poděkování. Poté jsme si dali teplý oběd a přesunuli se do zoologické zahrady. Tady jsme strávili několik příjemných hodin (i když byla trochu zima) a vydali jsme se opět k domovu. Na zpáteční cestě jsme sice byli hodně unavení, ale výlet se nám moc líbil. 
Hned druhý den k nám do domova přijel p. Bc. Beránek na poslední přednášku o právním povědomí. Na závěr přednášky jsme absolvovali písemný test znalostí a všichni jsme obdrželi certifikát o absolvování tohoto kurzu. 
Také jsme absolvovali přednášku p. Pospíšila z Karlových Varů o sexu, vztazích a HIV, která se nám moc líbila a těšíme se, že p. Pospíšil zase někdy přijede. 
V posledním březnovém týdnu proběhlo závěrečné setkání všech účastníků projektu v Plzni. Zde jsme všichni dostali certifikát o absolvování celého projektu. 
Projekt sice skončil, ale komunitní pracovník Honza bude do našeho domova jezdit dál a bude se nejvíc věnovat Edovi, který letos již ukončí svůj učební obor a odejde z dětského domova. Věříme, že s pomocí Honzy i dalších pracovníků z dětského domova Eda odchod do samostatného života dobře zvládne – držíme palce!

Jsme zvědaví, zda bude projekt i budoucnu pokračovat. V současné době byl podán návrh na další realizaci projektu, a tak nezbývá než čekat, zda se podaří získat peníze na financování projektu i v budoucnu. 

Přednáška p. Bc. Beránka z Městské policie v Plzni

V den pololetních prázdnin 1. 2. 2008 přijel do našeho domova už podruhé p. Beránek se svou kolegyní z Městské policie v Plzni. Společně jsme nejen my z projektu „Šance pro budoucnost“, ale i menší děti v domově vyslechli další část přednášky o práci policie a dozvěděli se zajímavé informace. 
Poslední setkání s p. Beránkem proběhne dne 20. 3. 2008 a jeho součástí bude i závěrečný test z toho, co jsme si ze všech třech přednášek zapamatovali. 
Nakonec jsme se společně vyfotili – můžete nahlédnout do fotogalerie.

Novinky z projektu

V předvánočním čase nás všechny v dětském domově potěšil pan starosta Plané Ing. Karel Vrzala, který navštívil domov s výbornou zprávou. Město Planá má v rámci projektu „Šance pro budoucnost“ možnost pronajmout dětskému domovu byt. 
Po Novém roce však došlo ke změně a byt bohužel nemůže být pro náš domov v současné době uvolněn. Trochu nás to mrzí, protože už jsme se těšili, že někdo z našeho domova, kdo je starší 16 let, by si mohl zkusit bydlet a hospodařit samostatně. Ale na druhou stranu nás těší, že město Planá na nás myslí a jakmile to bude možné, pokusí se nám alespoň jeden z městských bytů pronajmout. 

Přednáška v rámci projektu „Šance pro budoucnost“

V listopadu proběhla v našem domově v rámci projektu „Šance pro budoucnost“ přednáška p. Bc. Beránka z Městské policie v Plzni. Kromě nás, kteří jsme v projektu, se této přednášky zúčastnily i ostatní děti z našeho domova, aby se také něco dozvěděly. 
Povídání pana Beránka bylo velmi zajímavé. Dozvěděli jsme se například jaké pravomoci má městská policie, kdy může policista použít služební zbraň nebo komu jsme povinni ukazovat náš občanský průkaz. Pan Beránek k nám přijede ještě dvakrát a při posledním setkání nám dá malý test, abychom si ověřili, kolik jsme si toho zapamatovali. 

Kurs se sociální tématikou

V úterý 9. 10. 2007 jsme se v rámci projektu Šance pro budoucnost zúčastnili kursu se sociální tématikou v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Po příjezdu do Plzně jsme dostali za úkol najít sami Krajský úřad a v určitý čas se před ním sejít s ostatními. Všichni jsme to úspěšně zvládli a nikdo se neztratil. Pro Lukáše, který je celý týden v Plzni na internátu, to nebyl vůbec žádný problém. V Plzni je totiž jako doma. 
V projektu je nás nyní zapojeno celkem osm dětí, ale kursu se mohlo zúčastnit jen pět z nás. Ostatní bohužel museli do školy, aby toho moc nezameškali. 
Po náročné přednášce jsme měli možnost se najíst v pěkné restauraci a projít se po krásném náměstí v Plzni. Výlet vlakem se nám líbil a snad nám zůstalo v hlavě i něco z přednášky, kvůli které jsme Plzeň vlastně navštívili. 

Do projektu budou od září zapojeny nové děti

V loňském školním roce nás ukončilo celkem 6 základní školu a od září nastupujeme do učilišť. Někteří z nás mají před sebou dva nebo tři roky na učilišti, Zdeňka a Romana si dokonce vybraly čtyřletý učební obor s maturitou. V průběhu těchto let se musíme nejen úspěšně vyučit, ale budeme se také připravovat na život po opuštění domova. Proto budeme od září zapojeni do projektu Plzeňského kraje „Šance pro budoucnost“. 
Zatím nevíme přesně co všechno nás čeká, ale určitě se naučíme spoustu potřebných věcí, které v samostatném životě určitě využijeme. 

Návštěva dětského domova v Tachově

V květnu jsme měli díky státním svátkům dva volné dny, kdy jsme nemuseli do školy, a tak jsme 8. 5. 2007 v rámci projektu „Šance pro budoucnost“ navštívili dětský domov v Tachově. Celkem nás jelo na výlet šest - tj. všichni, kdo jsou zapojeni do projektu a Péťa. S námi se návštěvy zúčastnila teta Lenka a komunitní pracovník Honza. Jeli jsme vlakem, což se samozřejmě nejvíc líbilo Péťovi. 
Zajímalo nás, jak v Tachově celý projekt probíhá a hlavně jsme chtěli vědět, jak to u nich vypadá. Někteří z nás chodí s „dětmi“ z DD Tachov na stejné učiliště, ale v tachovském dětském domově jsme ještě nebyli. 
Sváteční návštěva se vydařila, popovídali jsme si – nejen o projektu, zahráli několik her a čas tak rychle utekl, že jsme zase museli jít na vlak. 
Na oplátku jsme pozvali „tachováky“ na návštěvu k nám, takže už se těšíme až je u nás přivítáme. 

Šance pro budoucnost

Projekt Plzeňského kraje „Šance pro budoucnost“ je již v plném proudu. My, kteří jsme už ukončili základní školu spolu se učíme různé důležité věci které se nám budou v životě určitě hodit. Učíme se jak se jedná na úřadech, jak se píše žádost o přijetí do zaměstnání nebo třeba jak se správně vyplňuje složenka. Někdy to není moc zábavné, ale víme, že až odejdeme z dětského domova, budeme tyto znalosti a dovednosti potřebovat. 

Projekt Plzeňského kraje „Šance pro budoucnost“ komplexně řeší problém mládeže ze znevýhodněného sociálního prostředí, kam mladí lidé odcházející z dětských domovů bezesporu patří. Hlavním cílem projektu je zlepšení jejich uplatnění na trhu práce spojené s jejich sociální integrací. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Cílem projektu je vytvořit komplexní regionální nástroj pro začlenění mládeže, která odchází z dětských domovů na trh práce a do společnosti, aby si tito lidé byli schopni najít práci, udržet si práci, obstarat si bydlení a naučit se samostatné existenci.
Cílovou skupinou je mládež opouštějící dětské domovy (mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí). Mládež z dětských domovu, která se bude chtít sama zúčastnit programu, bude procházet nejdříve speciálními vzdělávacími programy v dětských domovech pod vedením speciálních pedagogických pracovníku. Zde se naučí dovednostem potřebným pro samostatnou existenci, hledání a udržení zaměstnání. 
Při odchodu z dětského domova pak péči o mladé lidi (klienty) přeberou komunitní pracovníci, kteří jim pomáhají hledat a získat zaměstnáni, začít samostatně bydlet ve startovacích bytech a naučit se tak základům samostatné existence. Tito pracovníci se částečně podílejí již na realizaci programu v dětském domově. Pro komunitní pracovníky je zásadní věcí poznat své budoucí klienty již v době jejich pobytu v dětském domově a vybudovat s klientem vztahy definované vzájemnou důvěrou. Komunitní pracovníci pomáhají klientům s hledáním a získáním zaměstnáni. Po získání zaměstnání jim budou nápomocni při řešení případných problémů a při udržení zaměstnáni. Při samostatném bydlení pomáhají nejdříve komunitní pracovníci mladým lidem s úkony, které nemohou nebo neumí zvládnout sami. Později klienti žijí samostatně a komunitní pracovníci s nimi pracují podle jejich individuálních potřeb.
Výsledkem projektu bude stav, kdy se mladí lidé po ukončení projektu dokáží uplatnit na trhu práce a zajistí si samostatnou existenci.

Proč projekt vznikl
Projekt je zaměřen na děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětském domově na základě soudem nařízené ústavní výchovy.
Dětský domov je školským zařízením pro děti a mládež, které nemají poruchy chování, zpravidla ve věku od 3 do 18 let. Mladý člověk může v dětském domově zůstat na základě dohody až do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.
Mladí lidé opouštějí dětský domov po nabytí zletilosti nebo po ukončení přípravy na budoucí povolání. Při propuštění dostanou peněžitý příspěvek, který muže dosáhnout nejvýše 15 000 Kč. I když se způsob života v dětských domovech mění tak, aby se co nevíce přiblížil životu v běžných rodinách, po ukončení ústavní výchovy nastává mezi životem dětí z rodin a dětí z ústavní péče značný rozdíl. Je pravda, že v případě potřeby se tito mladí lidé obracejí na ty, kteří je v ústavní péci vychovávali. Ti jim však mohou pomoci jen ve velmi omezené míře (většinou je to rada, projev empatie apod.). Současná legislativa neumožňuje totiž další soustavnou péči ze strany ústavního zařízení o mladé dospělé lidi, kteří ústavní výchovu již ukončili.
Propuštění z ústavní výchovy je hlášeno s časovým předstihem 6 měsíců příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou s působností s tím, že by mladé lidi po ukončení ústavní výchovy měl převzít do péče sociální kurátor, který by jim měl dále pomáhat. Podle našeho názoru současná právní úprava v ČR neřeší péči o mladého dospělého člověka propuštěného z ústavní výchovy zcela efektivně a účelně. Sociální kurátor pro mládež i sociální kurátor pro dospalé mají sice ze zákona povinnost tohoto klienta v dětském domově navštěvovat a po jeho propuštění mu pomáhat (k tomuto účelu dokonce zřizují síť sociálních služeb), ale sociální kurátor pro dospělé zůstává pro mladé lidi, kteří odcházejí z ústavní výchovy, většinou cizí osobou. 
Dalším problémem je skutečnost, že sociální kurátor pro dospělé má v evidenci zejména osoby, které se vrátily z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Spojení těchto agend není vhodné pro jednání s dalšími institucemi, neboť veřejnost vnímá sociálního kurátora pro dospělé jako pracovníka, který má v péči osoby tzv. společensky nepřizpůsobivé. 
Zákon o sociálně – právní ochraně dětí zase neumožňuje vytvořit pracovní místo pro specialistu, který by pracoval s mládeží po ukončení ústavní výchovy (zákon se vztahuje pouze na děti do 18 let věku) a ani obce tuto možnost nemají. Potřeba realizace projektu vyplývá i z dotazníkového šetření provedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je vytvořit komplexní regionální nástroj pro začlenění mládeže, která odchází z dětských domovů na trh práce a do společnosti, aby si tito lidé byli schopni najít práci, udržet si práci, obstarat si bydlení a naučit se samostatné existenci.
Přínos pro cílovou skupinu
Splnění celkového cíle projektu umožní vybavit mládež odcházející z dětských domovu dovednostmi potřebnými pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Dále jim umožní formou cílené podpory zahájit samostatnou existenci, uplatnit se na trhu práce a poskytne sociální trénink zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojení do samostatného bažného života. Tímto způsobem bude alespoň částečně vyrovnán rozdíl mezi klienty a mladými lidmi, kteří mají rodinné zázemí. Aktivity projektu jsou nastaveny tak, aby motivovaly klienty ke snaze na sobě pracovat, vedly klienty postupně k plnému osamostatnění a spoléhání na vlastní síly. Dětský domov představuje pro tuto mládež rodinné zázemí a účast na projektu umožní simulovat rodinné podmínky i po jejich odchodu do života

Partneři projektu
Dětský domov DOMINO a Školní jídelna, Plzeň 
Dětský domov a Školní jídelna, Horšovský Týn 
Dětský domov a Školní jídelna, Kašperské Hory 
Dětský domov a Školní jídelna, Nepomuk 
Dětský domov a Školní jídelna, Planá 
Dětský domov a Školní jídelna, Staňkov 
Dětský domov a Školní jídelna, Tachov 
Úřad práce v Domažlicích 
Úřad práce v Klatovech 
Úřad práce Tachov 
Úřad práce Plzeň – jih 
Úřad práce v Plzni, 
Město Blovice 
Město Horažďovice 
Město Horšovský Týn 
Obec Chanovice 
Město Kašperské Hory 
Město Nepomuk 
Město Planá 
Město Staňkov 
Město Sušice 
Město Tachov 
Statutární město Plzeň 
Západočeská universita v Plzni 
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje


 

sponzoři

Děkujeme níže uvedeným sponzorům a podporovatelům
za možnost zapojení do projektu "Daruj hračku", jehož autorem
a hlavním organizátorem je Tango.

nové fotografie

Loretánské slavnosti

Dominik slavil
8. narozeniny

Pobyt u Hracholuské přehrady

Týden v Kynšperku

Atletické závody

Sobotní odpoledne na bowlingu

Lili slavila
5. narozeniny

Velikonoce v DD

Kluci v akci

Nejmilejší koncert

Výlet do parku Boheminium

Maškarní ples

Fanoušek slavil
8. narozeniny

Stavíme sněhuláky

Štědrý den
v domově

Vánoční čaj

Obchůdky s Albertem

Vaneska slavila
1. narozeniny

Rozsvícení vánočního stromu

Dominik slavil
4. narozeniny

Baruška s Katkou slavily
18. narozeniny

Výlet do ZOO

Piškvorky

Slavata triatlon tour

Rozloučení s létem

Jesenice

Honza slavil
7. narozeniny

Dominik slavil
7. narozeniny

Kynšperk nad Ohří

Out of Home

Slavata tour

Cena Ď

Hracholusky

Soutěž BESIP

Krasíkov

Výlet do Terezína
a na horu Říp

Cyklistický výlet

Sportovní hry DD

Most přes generace

Hokejový zápas

Jirka slavil
19. narozeniny

Jarní prázdniny
v Harrachově

Lyžování na Špičáku

Štědrý den v DD

Vánoční čaj

Jarmarky s Albertem

Poděkování společnosti AAA AUTO Praha

Nevšední výlet
do Herzogenaurachu v SRN

Bruslení s plzeňskými hokejisty

Most přes generace

Den s námi

Na chatě s tetou Veronikou

Proměna - Bára

Ellenka - 1. narozeniny

Jízda zručnosti Chodová Planá

Prodloužený víkend na chatě u řeky

Prodloužený víkend na Jesenici

Týden v Harrachově

Výlet na hrad Gutštejn

Chorvatsko

Katka - předání maturitních vysvědčení

Out of Home 2017

První letošní
opékání špekáčků

Nejmilejší koncert Staňkov 2017

Návštěva ministryně školství v našem domově

Projekt Accenture Academy

Nedělní stopovaná

Návštěva Veroniky Kašákové v dětském domově

Na chatě u tety Veroniky

Zavítala k nám vzácná návštěva

Lyžování v Krušných horách

Vánoce v domově

Posezení
u vánočního čaje

Maturitní ples

Čerti a Mikuláš

Stínové divadlo
v Praze

Setkání dětských světů - Švihov

Techmania 2016

Výlet do parku miniatur
v Mariánských Lázních

Pobyt v Harrachově

Pobyt na Jesenici

Návštěva Olympijského parku v Plzni

Slavata triatlon
tour 2016

Festival
Out of Home

Sportovní hry dětských domovů

Plánská 50

Most přes generace – soustředění Šumava

Návštěva psího útulku

Nejmilejší koncert
v Tachově

Vystoupení v Halži

Projekt vzhůru
do života

Oslavy narozenin

Bára oslavila
19. narozeniny

Štědrý den
v našem domově

Posezení
u vánočního čaje

Hejbejte se
a zpívejte s Hankou Kynychovou - finále

Kurs drátování
v našem domově

Máme rádi vodu

Most přes generace

Vánoční jarmarky
s Albertem

Hejbejte se
a zpívejte s Hankou Kynychovou - podzimní soustředění

Výlet
do Mariánských Lázní

Slavnosti jablek
na Krasíkově

Den u nás

Slavata tour 2015

Zámecká jízda zručnosti

Výlet na zámek

Výlet na rozhlednu
a zámek


Kynšperk

Jesenice

Hejbejte se
a zpívejte s Hankou Kynychovou

Sportovní hry

Rošťák roku

Out of Home

Dopoledne
na autodromu

Týden na horách